FANZINE CARDIOCOMIC

INSTITUT CATALÀ DE CIÈNCIES CARDIOVASCULARS (CSIC-ICCC)

Creació de la imatge corporativa i els fanzines del concurs de còmics CardioCòmic.

Creación de la imagen corporativa y fanzines del concurso de comics CardioCòmic.