Aquí, els nostres invents

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC)Aquí, els nostres invents és una exposició organitzada per l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) per apropar els invents científics que es desenvolupen a Catalunya, així com a altres punts de l'Estat, per tal de fomentar la innovació. La mostra, que contó con el patrocinio de la FECYT, presenta 16 invents d'universitats, centres de recerca i empreses de Catalunya en col·laboració amb altres institucions. En paral·lel es va convocar un concurs de dibuix dirigit a infants. Fotos de les propostes guanyadores.


Aquí, els nostres invents es una exposición organizada per la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC) que acerca los inventos científicos que se desarrollan en Cataluña, así como a otros puntos del Estado, para fomentar la innovación. La muestra, que contó con el apoyo de la FECYT, presenta 16 inventos de universidades, centros de investigación y empresas de Cataluña en colaboración con otras instituciones. En paralelo se convocó un concurso de dibujo dirigido a niños. Fotos de las propuestas ganadoras.