PARKING DAY 2016 - CIUTAT VERDA

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que es realitza a més de 200 ciutats de tot el món, on diverses entitats i la ciutadania en general, transformen de forma temporal places públiques d'aparcament de cotxes en parcs, jardins i altres formes d'espai públic, amb l'objectiu de donar a conèixer la necessitat d'un model de ciutat.
Hem creat una activitat participativa en la qual el dibuix, el reciclatge i el treball en equip són els protagonistes.


El Park(ing) Day es un acontecimiento anual que se realiza además de 200 ciudades de todo el mundo, donde varias entidades y la ciudadanía en general, transforman de forma temporal plazas públicas de aparcamiento de coches en parques, jardines y otras formas de espacio público, con el objetivo de dar a conocer la necesidad de un modelo de ciudad.
Hemos creado una actividad participativa en la cual el dibujo, el reciclaje y el trabajo en equipo son los protagonistas.