MOSAIC D'ESPAIS VERDS

AULA AMBIENTAL SAGRADA FAMILIA - CIUTAT VERDA

Per celebrar el Parking Day 2016 vam organitzar una activitat per reivindicar la importància de l'espai públic. Es va ocupar amb cadires i taules l'espai que normalment ocupen els cotxes i es va convidar a la ciutadania a dibuixar espais verds i amb tots els dibuixos es va crear un mosaic. Els papers utilitzats eren reciclats gràcies a la col·laboració de Barcelona Activa. Una trentena de persones es van acostar a participar a la sessió de dibuix. No importava el nivell ni l’estil, l’únic requisit era representar com ens imaginem una ciutat més verda i amb més espai per la ciutadania i menys per al trànsit, seguint la filosofia del Parking Day.
Fotos

Para celebrar el Parking Day 2016 organizamos una actividad para reivindicar la importancia del espacio público. Se ocupó con sillas y mesas el espacio que normalmente ocupan los coches y se invitó a la ciudadanía a dibujar espacios verdes y con todos los dibujos se creó un mosaico. Los papeles utilizados eran reciclados gracias a la colaboración de Barcelona Activa. Una treintena de personas se acercaron a participar en la sesión de dibujo. No importaba el nivel ni el estilo, el único requisito era representar como nos imaginamos una ciudad más verde y con más espacio para la ciudadanía y menos para el tránsito, siguiendo la filosofía del Parking Day.