MOSAIC D'ESPAIS VERDS

AULA AMBIENTAL SAGRADA FAMILIA - CIUTAT VERDAPer celebrar el Parking Day 2016 vam organitzar una activitat per reivindicar la importància de l'espai públic. Es va ocupar amb cadires i taules l'espai que normalment ocupen els cotxes i es va convidar a la ciutadania a dibuixar espais verds i amb tots els dibuixos es va crear un mosaic. Els papers utilitzats eren reciclats gràcies a la col·laboració de Barcelona Activa. Una trentena de persones es van acostar a participar a la sessió de dibuix. No importava el nivell ni l’estil, l’únic requisit era representar com ens imaginem una ciutat més verda i amb més espai per la ciutadania i menys per al trànsit, seguint la filosofia del Parking Day.
Para celebrar el Parking Day 2016 organizamos una actividad para reivindicar la importancia del espacio público. Se ocupó con sillas y mesas el espacio que normalmente ocupan los coches y se invitó a la ciudadanía a dibujar espacios verdes y con todos los dibujos se creó un mosaico. Los papeles utilizados eran reciclados gracias a la colaboración de Barcelona Activa. Una treintena de personas se acercaron a participar en la sesión de dibujo. No importaba el nivel ni el estilo, el único requisito era representar como nos imaginamos una ciudad más verde y con más espacio para la ciudadanía y menos para el tránsito, siguiendo la filosofía del Parking Day.