ILLUSTRACIENCIA

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Illustraciencia és un projecte que visualitza la il·lustració científica com a forma de portar el coneixement a la societat. Es tracta d'un premi internacional d'il·lustració científica en què un jurat professional selecciona, d'entre totes les obres presentades que compleixen les bases, les 40 il·lustracions que formaran l'exposició itinerant. Les dues últimes edicions han tingut finançament de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Web - Blog - Facebook - Twitter - Instagram - Flickr


Illustraciencia es un proyecto que visualiza la ilustración científica como forma de acercar el conocimiento a la sociedad. Se trata de un premio internacional de ilustración científica en el que un jurado profesional selecciona, de entre todas las obras presentadas que cumplen las bases, las 40 ilustraciones que formarán parte de la exposición itinerante. Las dos últimas ediciones han tenido financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Web - Blog - Facebook - Twitter - Instagram - Flickr