MURAL DE LA SIERRA

MUSEO NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (MUNCYT)

Mural de la serra és una activitat per a nens en la qual aprenen a dibuixar amb el suport de fitxes didàctiques i els monitors alhora que participen en la creació d'un mural col·lectiu en el qual la flora i fauna de la serra madrilenya són les protagonistes.

Mural de la sierra es una actividad para niños en la que aprenden a dibujar con la ayuda de fichas didácticas y los monitores a la vez que participan en la creación de un mural colectivo en el que la flora y fauna de la sierra madrileña son las protagonistas.
Fotos