PECHA KUCHA BARCELONA

Creació de la imatge gràfica i el disseny del cartell de l'edició 21 de PechaKucha Barcelona. Il·lustració d'Enrique Monillo.

Creación de la imagen gráfica y el diseño del cartel de la edición 21 de PechaKucha Barcelona. Ilustración de Enrique Monillo.