Clients

Ajuntament de Barcelona

Associació Amics Massana

Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)

Aula ambiental Bosc Turull

Aula ambiental de les Corts

Aula ambiental Sagrada Família

Barcelona Neurociència

Biblioteca Sagrada Família

Centre d'Estudis del Mar

Centre de la Platja

Cosmocaixa

Diputació de Barcelona

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT)

Gabinete de Historia Natural

Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC-ICCC)

La Fàbrica del Sol

Museo Laboratorium

Museo nacional de ciencia y tecnología (MUNCYT)

Qgenomics

Universitat de Barcelona