Serveis

Connecta ciència és un estudi de disseny, il·lustració i comunicació de Barcelona.

Especialitzat en divulgació, creativitat, consultoria i xarxes socials.


Ens agrada la ciència, l'art, la creació i el desenvolupament de projectes.
Connecta amb nosaltres!

ServiciosConnecta ciencia es un estudio de diseño, ilustración y comunicación de Barcelona. 


Especializado en divulgación, creatividad, consultoría y redes sociales.Nos gusta la ciencia, el arte, la creación y el desarrollo de proyectos. 

Conecta con nosotros!